Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Rościszewie

Strona główna

Nasz adres ul. Reymonta 4, 09 - 204 Rościszewo  tel 24 276 40 24

adresy mailowe : sekretariat.sprosciszewo@gmail.com  

                         dyrektor.sprosciszewo@gmail.com 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Urząd Ochrony Danych Osobowych, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, przygotował poradnik Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania. To materiał, który zawiera najważniejsze informacje na temat bezpiecznego przetwarzania danych podczas kształcenia na odległość. Z poradnika mogą korzystać dyrektorzy szkół, nauczyciele, a także rodzice i uczniowie.
Dodatkowo UODO opracowało zestaw dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa danych podczas kształcenia na odległość. Są to najważniejsze zasady, o których powinni pamiętać zarówno szkolni administratorzy, jak i nauczyciele oraz uczniowie, przygotowując się do lekcji online.
W załączeniu materiały do wykorzystania  w plikach do pobrania - na dole strony.
Materiały te są również dostępne na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/zdalne-nauczanie-uodo

 
 
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

 

1.  W zakładce"Dla rodziców" dodano informację dotycząca Ogólnych Warunków Ubezpieczenia PZU.

2. WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW: w zakładce dla Rodziców zamieszczamy linki do prezentacji multimedialnych dla zainteresowanych rodziców na temat:

  • edukacji włączającej
  • demografii i naboru do szkół średnich w powiecie sierpeckim w roku szkolnym 2019/20
  • egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuły