Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Rościszewie

Rozkład jazdy autobusów szkolnych na rok 2020/21

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

PRZYJAZD DO SZKOŁY

 

W autobusie obowiązuje zakładanie maseczek 

p. Jan Nowicki                                                                                                                                        p. Marek Marciniak

I. Komorowo      7:00                                                                                                                             I. Polik                               7:05

II. Górtaty           7:05                                                                                                                             II. Września                      7:09

III. Stara Wieś    7:07                                                                                                                             III. Kol. Września             7:11

IV. Chwały           7:10                                                                                                                             IV. P. Łepkowscy              7:13

V. Pszczele          7:13                                                                                                                             V. Szkoła Łukomie            7:20

VI. Rościszewo  7:19                                                                                                                             VI. Kownatka                      7:25

                                                                                                                                                                 VII. Polik                             7:28

                                                                                                                                                                  VIII. Rościszewo                7:35

 

I.Lipniki I             7:25                                                                                                                             I. Zawady                          7:45

II. Lipniki             7:28                                                                                                                             II. Ostrów                          7:47

III. Rościszewo   7:32                                                                                                                             III. Nowe Rościszewo      7:48

                                                                                                                                                                  IV. Rościszewo                  7:55

I.Śniedzanowo   7:42      

II. Kuski               7:45

III. Zamość          7:47

IV. Rościszewo    7:50                                                                                

         

 

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

ODJAZD ZE SZKOŁY

 p. Jan Nowicki                                                                                                         p. M. Marciniak

I .    12:35 - Pszczele, Chwały, Stara Wieś, Gortaty                                             I.        12:35 - Polik, Zawady

                     Komorowo, Kuski, Zamość Stary, Lipniki.                                       II.       13:10 - Polik, Września, Kownatka

II.    13:30 - Pszczele, Chwały, Stara wieś, Gortaty, Komorowo                       III.      13:30 - Zamość Stary, Kuski, Śniedzanowo, Nowy Zamość, Łukomie

III.    14:25 - Lipniki                                                                                               IV.        14:25 - Polik, Września, Kownatka, Zawady, Ostrów, Nowe Rościszewo

IV.     15:15 - Pszczele, Chwały, Stara Wieś, Gortaty,                                         V.         15:15 - Polik, Września, Lipniki, Kownatka

                        Komorowo, Śniedzanowo, Kuski, Zamość Stary