Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Rościszewie

Zajęcia pozalekcyjne

 

 W roku szkolnym 2016/2017 oferujemy naszym uczniom

  następujące zajęcia pozalekcyjne:

 

 

      Zajęcia wynikające z Art.42 ust. 2 pkt. 2 ustawy Karty Nauczyciela

 w roku szkolnym 2016/2017


Lp. Nazwisko i imię Rodzaj zajęć  Dzień tygodnia Liczba godzin
1. mgr Elżbieta Duszyńska
Koło Przyjaciół Biblioteki czwartek 1
2. mgr Danuta Ankiewicz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl. IIa i IIb poniedziałek 1
czwatrek 1
3. mgr Hanna Szymańska

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl. IIIb

wtorek 1
4. mgr Alina Kowalska

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl. IIIa

czwartek 1
5. mgr Hanna Sowińska

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne kl. IV

środa

1
6. mgr Małgorzata Joniak

 Koło biblijne klasa III - VI

według potrzeb 

1
7. mgr Ewa Serafińska Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. polskiego i korekcyjno - kompensacyjne kl.VI czwartek 1
8. mgr Anna Sugajska


zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl.VI

z przyrody

poniedziałek 1
9. mgr Anna Dołasińska

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z matematyki

kl.IV

czwartek

1

10.

mgr 

Urszula Waćkowska

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z historii poniedziałek 1
11. mgr Monika Chilińska zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w kl. V wtorek 1
12. mgr Grażyna Kaźmierczak zajęcia korekcyjno - kompensacyjne czwartek 1
13. mgr Danuta Sadowska zajęcia sportowe czwartek 1
14.

 mgr R. Rzeszotarska

zajęcia świetlicowe poniedziałek 1

 

15. mgr M.Joniak D. Mazurowska - Gromada Zuchowa


16. mgr J. Rożniak - Drużyna Harcerska