Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Rościszewie

Statut Szkoły Podstawowej

                                                                 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/17-18 Rady Pedagogicznej

 Szkoły Podstawowej w Rościszewie z dnia 30.11. 2017r.

Artykuły