Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Rościszewie

Liga Zadaniowa

Regulamin udziału w wewnątrzszkolnym konkursie matematycznym
Liga Zadaniowa

w Szkole Podstawowej w Rościszewie

rok szkolny 2017/2018

Adresaci:

 • konkurs kierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Rościszewie, którzy nie boją się intelektualnych wyzwań;

Cele konkursu:

 • popularyzacja matematyki wśród uczniów;

 • rozwijanie umiejętności matematycznych, głównie logicznego myślenia i wykorzystywania zdobytej wiedzy;

 • motywowanie uczniów do systematycznej pracy;

 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych;

 • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy;

 • powszechny udział uczniów w konkursie;

 • poszukiwanie, a następnie promowanie uczniów uzdolnionych matematycznie;

 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej;

 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania łamigłówek i zagadek matematycznych;

 • rozwijanie umiejętności szukania nietypowych rozwiązań zadań;

 • szansa na konfrontację swoich możliwości z możliwościami innych uczniów;

Organizatorzy:

 • nauczyciele matematyki Szkoły Podstawowej w Rościszewie

Co zrobić by, wziąć udział w konkursie?

 • Co dwa tygodnie, w poniedziałek, zostanie opublikowana na internetowej stronie Szkoły Podstawowej w Rościszewie, lista 3 zadań. Przygotowane zadania będą również do pobrania u szkolnego opiekuna konkursu.

 • Czas na rozwiązanie każdej listy zadań wynosi 2 tygodnie.

 • Rozwiązania dowolnej ilości zadań z listy uczestnicy Ligi Zadaniowej przekazują do szkolnego opiekuna konkursu.

 • Uczeń przedstawia rozwiązania zadań z pełnym komentarzem, na kartkach formatu A4.

 • Każda kartka musi być podpisana: imię i nazwisko, klasa.

 • Każdy uczeń, który przedstawi przynajmniej jedno rozwiązanie, staje się uczestnikiem konkursu.

 • Do konkursu można przystąpić w dowolnym momencie.

 • Ostatnia lista zadań pojawi się 21 maja 2018 roku.

 • Po upływie każdego miesiąca na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Rościszewie, będą publikowane wyniki uczestników konkursu.

 • Zwycięzcą konkursu Ligi Zadaniowej zostanie uczestnik, który uzyska największą liczbę punktów.

 • Ostateczne wyniki za rok szkolny 2017/2018 zostaną opublikowane w Internecie w czerwcu 2018 roku (przed zakończeniem roku szkolnego). Najlepsi otrzymają nagrody.

 • Udział w Lidze Zadaniowej jest bezpłatny.

 • W konkursie może wziąć każdy uczeń Szkoły Podstawowej w Rościszewie.

 • Liga Zadaniowa odbywa się w kategorii: klasy IV-VI – wszystkie klasy

klasy VII, gimnazjum – wszystkie klasy.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo redukowania punktów użytkowników, którzy będą wykorzystywać nieuczciwe metody.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie.

 • Wszelkie sprawy, o których nie mówi regulamin, rozstrzygają organizatorzy.

Skala ocen zastosowana w konkursie:

Za każde rozwiązane zadanie w terminie odpowiedź do zadania uczestnicy otrzymują:

 • 5 punktów – zadanie rozwiązane bezbłędnie z pełnym komentarzem;

 • 4 punktów – rozwiązanie posiada usterki, które jednak nie dyskwalifikują zadania jako rozwiązanego;

 • 2 punktów – co najmniej połowa zadania została rozwiązana poprawnie;

 • 0 punktów – zadanie nie zostało rozwiązane lub zawiera usterki, które dyskwalifikują rozwiązanie.

Nagrody:

Nagrodą dla zwycięzcy jest końcowo roczna ocena z matematyki o jeden stopień wyższa od proponowanej przez nauczyciela oraz nagroda rzeczowa.

Nagrody dodatkowe:

Uczeń wyróżniający sie w danym miesiącu otrzymuje cząstkowa ocenę z matematyki:

- jeżeli w danym miesiącu uzyskał co najmniej 75% punktów – bardzo dobry

- jeżeli w danym miesiącu uzyskał co najmniej 90% punktów – celujący.
Zestaw 11. Pod kasztanowcem leżały kasztany. Jaś wziął 1/11 z nich, a Małgosia tylko cztery kasztany. Razem mieli 1/9 wszystkich kasztanów. Ile kasztanów zostało pod kasztanowcem?
2. Suma miar dwóch kątów w trójkącie równoramiennym wynosi 130 stopni. Jakie mogą być miary kątów tego trójkąta?
3. Jaki kąt tworzą wskazówki zegara o godzinie 12.30?

Zestaw 2

1.Dwa pociągi jadą po równoległych torach naprzeciw siebie. Pierwszy z prędkością 60km/h, drugi z prędkością 80 km/h. Pasażer jadący w drugim pociągu zauważył, że pierwszy pociąg mija go przez 6 sekund. Oblicz długość pierwszego pociągu?

2.Suma dwóch liczb naturalnych wynosi 81. Jeżeli  jedną z tych liczb podzielimy przez grugą, to otrzymamy iloraz równy 15 i resztę n. Znajdz te liczby?.

3. Siostra jest o 3 lata młodsza od brata. Brat ma obecnie 2 razy tyle lat, ile miała siostra wtedy,kiedy brat miał tyle, ile ma siostra teraz. Ile lat ma siostra, a ile brat?


Zestaw 3


1. Z miejscowości A do miejscowości B o godzinie 12 00 wyruszył motocyklista poruszający się z prędkością 40 km/h. W tym samym czasie z miejscowości B do miejscowości A wyruszył samochód jadący z prędkością 60 km/h. O której godzinie oba pojazdy spotkały się, jeśli odległość między A i B wynosi 80 km?


2. Kwadrat i trójkąt mają równe pola. Bok kwadratu i podstawa trójkąta mają tę samą długość. Wysokość trójkąta ma 12 cm długości. Ile wynosi pole trójkąta?


3. Parking przy markecie jest prostokątem, którego szerokość jest równa 150 m, a długość jest o 20% większa. 1 3 jego powierzchni zajmują drogi dojazdowe. Pozostała część przeznaczona jest na miejsca parkingowe. Pojedyncze miejsce parkingowe ma kształt prostokąta o wymiarach 250 cm x 400 cm. Ile miejsc parkingowych przewidziano przy markecie?


Zestaw 4


1. Cenę towaru obniżono o 20%. O ile procent należy podwyższyć tę nową cenę, aby była równa cenie początkowej?.


2.Liczbę 2184 przedstaw w postaci iloczynu trzech kolejnych liczb naturalnych.


3.Za 3 książki zapłacono 30 zł. Wartość drugiej książki stanowi 60% wartości pierwszej, a za trzecią zapłacono o 6 zł mniej niż za pierwszą i za drugą razem. Ile zapłacono za każdą książkę?


Zestaw 5


1. Olek wyjechał na deskorolce na spotkanie z Pawłem. W ciągu 8 min przejechał 3,2 km, a następnie zwiększył swoją prędkość o 1/5 prędkości dotychczasowej i do spotkania jechał jeszcze 8 min. Oblicz jaką drogę przebył Olek i z jaką średnią prędkością jechał na deskorolce.


2. Sad owocowy ma kształt prostokąta, którego długości boków są w stosunku 2:7. Krótszy bok jest równy 240 m. W ciągu ilu dni obejdzie ten sad dookoła ślimak idący ze średnią prędkością 4 m/h.


3. Na prywatce u Ani bawiły się 32 osoby. Stosunek liczby dziewcząt do liczby chłopców był równy 5:3. Ile dziewcząt i ilu chłopców było na prywatce?