Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Rościszewie

PCK

W związku z likwidacją Rejonowego Koła PCK w Sierpcu Szkolne Koło PCK zostało zawieszone.
 • Opiekunki Szkolnego Koła PCK: Danuta Sadowska, Hanna Szymańska
 • Przedstawiciele uczniów:

Przewodnicząca: Kamila Gorczyca,

Z-ca przewodniczącej: Martyna Wysocka,

Skarbnik: Daniel Domański.

Celem działalności Szkolnego Koła PCK przy Szkole Podstawowej w Rościszewie jest aktywizacja środowiska szkolnego w duchu humanitaryzmu i niesienie pomocy potrzebującym.


Zadania Szkolnego Koła PCK:

 • pomoc potrzebującym uczniom,
 • promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka,
 • działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej,
 • kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie,
 • stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i somorealizacji dzieci,
 • przygotowanie dzieci do dalszej działalności w PCK,
 • włączanie się w akcje organizowane przez Zarząd Rejonowy i Główny o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.

Corocznie organizowane są wycieczki dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia, w całości finansowane przez sponsorów.Plan pracy SK PCK w Rościszewie

 

na rok szkolny 2016/2017

 

 

  1. Spotkania organizacyjne :

 • nabór nowych członków,
 • wybór zarządu na rok szkolny 2016/2017,
 • zapoznanie z założeniami i historią PCK,
 •  opracowanie planu pracy.Wykonanie gazetek ściennych na temat : „Pierwsza pomoc”, „Honorowe krwiodawstwo”, „Piękny uśmiech”,  „Bezpieczne ferie”,  „Ruch to zdrowie”, „Bezpieczne wakacje”.

2. Współpraca z Rejonowym Zarządem PCK w Sierpcu.


3. Uczestnictwo w konkursach  i akcjach charytatywnych. 


4. Gromadzenie prasy, książek i materiałów o tematyce zdrowotnej.


5. Pogadanki tematyczne dla uczniów „ Zdrowe odżywianie”, „Pierwsza pomoc przedmedyczna” ,  „Higiena osobista”  i innych

    wynikających z potrzeb.


6.  Udział w imprezach szkolnych np. dyskoteki szkolne.


7. Współpraca z GOPS-em  i z innymi organizacjami działającymi na terenie gminy.


8. Realizacja programu profilaktycznego w kl. I - III „Ja i moje zęby”.


9. Analiza sytuacji materialnej uczniów szkoły w związku z przyznaniem   paczek świątecznych przez Zarząd Rejonowy PCK w Sierpcu.


10.Kontynuowanie zbiórki nakrętek plastikowych w akcji charytatywnej na   rzecz dzieci chorych   i niepełnosprawnych „Od

      niemowlaka do doroślaka”    we współpracy ze  Stowarzyszeniem  „Szansa na życie”.


11. Organizacja wycieczki dla dzieci  z rodzin z trudną sytuacją materialną – pozyskanie  sponsorów.