Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Rościszewie

Szkolne Koło LOP

Opiekunka Szkolnego Koła LOP: Anna Sugajska

Szkolne Koło LOP zostało powołane do życia w roku szkolnym 2007/2008. Członkami są uczniowie klas IV-VI. Głównym celem jest kształtowanie właściwego stosunku do przyrody i wyrabianie nawyków umiejętnego jej chronienia. Działalność koła jest oparta na planie pracy, w którym uwzględniamy:

  • potrzeby najbliższego środowiska,
  • zainteresowania członków koła,
  • własne możliwości,
  • podejmowanie prac społecznie użytecznych oraz porządkowych,
  • zainteresowanie się losem zwierząt.

Wymienione wyżej zadania realizujemy poprzez takie formy pracy, jak: wycieczki, konkursy, obserwacje przyrodnicze, kąciki ochrony przyrody, sporządzanie różnych albumów, gazetki, opiekę nad zielenią szkolną, dokarmianie ptaków zimą.

Członkowie LOP biorą udział w następujących przedsięwzięciach:

  • udział w konkursie ornitologicznym Ptaki mazowieckich pól, łąk i terenów podmokłych,którego organizatorem był Zarząd Okręgu LOP w Płocku,
  • udział w akcji organizowanej na terenie szkoły Pomagamy ptakom przetrwać zimę - wykonywanie karmników, rozwieszanie ich wokół szkoły, systematyczne dokarmianie ptaków,
  • włączanie się w zbiórkę makulatury organizowaną przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  • zbierają plastikowe nakrętki, które przekazują  fundacjom  pomogającym osobom niepełnosprawnym.

Szkolne Koło LOP otrzymało Puchar Starosty Sierpeckiego dla najlepszego Koła Ligi Ochrony Przyrody Powiatu Sierpeckiego w 2011r.

Przedstawiciele Koła LOP wzięli udział w warsztatach "Kto mieszka w lesie? Określanie śladów i tropów" oraz w wykładzie nt. "Zasady ochrony gatunkowej zwierząt, ochrony lasów stanowiących ostoje zwierząt przyjętych w Ustawie o lasach" prowadzonych przez specjalistę ds. lasów niepaństwowych i edukacji leśnej Nadleśnictwa Płock zorganizowanych w SP nr 3 w Sierpcu.