Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Rościszewie

Biblioteka i świetlica szkolna

Nauczyciele świetlicy szkolnej - A. Kaźmierczak,  M. Joniak, K. Rzeszotarska,  A. Sugajska

Nauczyciel biblioteki - M. Dąbrowska

 

Plan pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2019/20

 

Poniedziałek                       Wtorek

 

8.00-8.45                            8.55-9.40

 

8.55-9.40                           10.45-11.30

 

9.50-10.35                         11.45-12.30

 

 

Środa                                Czwartek                                

 

8.00-8.45                         8.00-8.45      

 

8.55-9.40                         8.55-9.40

 

10.45-11.30                11.45-12.30

                            

11.45-12.30                 12.40-13.25

 

 

Piątek

 

8.55 - 9.40

 

Świetlica szkolna

 

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie uczniom dojeżdżajacym czasu wolnego przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym otoczeniu.

 

Świetlica szkolna ma pełnić funkcę opiekuńczą i wychowawczą.

 

Do zadań świetlicy należy:

 

1. Wyrabianie właściwego stosunku do pracy:

 • wybór samorządu świetlicowego,
 • zapoznanie z regulaminem świetlicy,
 • dbanie o ład i porządek w pomieszczeniu świetlicy,
 • prace porządkowe,troska o sprzęt - dekorowanie sali,
 • pielęgnowanie roślin,
 • pogłębianie, rozszerzanie i utrwalanie wiadomości, czytanie lektur,
 • pomoc uczniom oraz wyrównywanie braków programowych w konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów
2. Rozwijanie zainteresowań dziecka:
 • zapoznanie z nowościami wydawniczymi,
 • organizowanie konkursów,
 • każdy ma swoje hobby
3. Troska o zdrowie dziecka:
 • pogadanki o tematyce zdrowotnej,
 • gry i zabawy na powietrzu,
 • organizowanie wycieczek i spacerów
 • kształtowanie wyników higienicznych
4. Kształtowanie postaw społeczno- moralnych:
 • prace porządkowe w miejscu pamięci narodowej, zapalanie zniczy na grobach,
 • kształtowanie własciwych nawyków współżycia, koleżeństwa, pomocy, szacunku,
 • przgotowywanie imprez szkolnych i okolicznościowych.
 
Praca biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2013/2014 przebiega planowo i harmonijnie.
Opracowano roczny plan pracy, na bieząco prowadzona jest dokumentacja pracy i statystyka wypożyczeń.
Zbiory są udostępniane zarówno uczniom, jak i nauczycielom, aktualizowane i systematycznie dokupywane, uzupełniane. Biblioteka prowadzi również: działalność informacyjną i poradnictwo, szkolenia uczniów, edukację medialną i przysposobienie czytelnicze dla najmłodszych.
 
Konkursy i imprezy szkolne organizowane przez świetlicę i bibliotekę
Rok szkolny 2019/2020
 

Wyniki konkursu plastycznego pod hasłem "Ilustracja do mojej ulubionej książki"

I miejsce - Lena Gontarek klasa Ia

II miejsce - Stanisław Joniak klasa IIIb

                    Nikola Prątnicka klasa II

III miejsce -  Maja Sugajska klasa Ia

Gratulujemy, dziękujemy za udział pozostałym uczestnikom konkursu. Prace konkursowe do obejrzenia w bibliotece szkolnej.

 


Rok szkolny 2017/2018
 
Lekcja biblioteczna w Bibliotece Gminnej w Rościszewie
 
W ramach współpracy z Biblioteką Gminną 22 listopada 2017 r. klasa IIIa gimnazjum
uczestniczyła w lekcji bibliotecznej. Zajęcia na temat czasopism i gazet poprowadziła pani Aldona Serafińska. Młodzież miała okazję przypomnieć sobie co to są czasopisma, jak się dzielą, jaka jest budowa artykułu prasowego.
 
Finałem zajęć było napisanie przez wyznaczone grupy artykułów prasowych na temat ważnego wydarzenia z życia szkoły.
 
Konkurs biblioteczny
 
W bibliotece szkolnej został ogłoszony konkurs dla uczniów klas I-III i IV-VI SP polegający na zrobieniu najładniejszej zakładki do książki. Można było stosować różne techniki plastyczne, materiały i sposoby ich łączenia. Ważna była kreatywność, pomysłowość i samodzielność wykonania.
w konkursie wzięło udział 16 uczniów. Ich prace prezentujemy na zdjęciach, można je również zobaczyć w bibliotece szkolnej. Wśród wszystkich prac jury konkursowe wyłoniło następujących zwycięzców:
 
I miejsce - Gabrysia Chabora kl.IVb
II miejsce - Oliwia Śledzianowska kl.Ia, Hubert Stasiak kl.IIIa
III miejsce - Olga Kowalska kl.II
 
Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci książek i słodkich upominków. Wszyscy uczestnicy dostali dyplomy i słodki drobiazg.
 
 

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 20 października 2016r. w klasach przedszkolnych 0a i Ob odbyły się tak zwane „Otrzęsinki.”

 

Chętni do zabaw uczniowie z klasy szóstej, z zarazem świetliczaki, przygotowali pod okiem pani Eli Duszyńskiej, pań wychowawczyń: Grażynki Kaźmierczak i Hani Sowińskiej, zadania do pokonania dla najmłodszych, po to, aby ci ostatni zasłużyli na miano starszego przedszkolaka. Nie zabrakło próby sprawności, która okazała się też próbą strachu. Była również próba smaku, podczas której najmłodsi musieli z uśmiechem na ustach zjeść plasterek cytrynki. Był test wiedzy o zachowaniu się w klasie, ale i zagadki. Najbardziej zadowoleni byli najmłodsi, kiedy „musieli” się poddać próbie malowania twarzy. Na koniec złożyli uroczystą przysięgę, że będą dobrymi przedszkolakami, a następnie pozowali do wspólnego zdjęcia.

 

 

 

 

Konkurs czytelniczy pt. ”Czytam, więc jestem”  miał  miejsce 26.X.2016 w bibliotece szkolnej.

 

Organizacją imprezy zajęły się panie: E.Duszyńska, D. Ankiewicz, R. Rzeszotarska.

 

Konkurs przebiegał w dwóch częściach. Podczas pierwszej zaprezentowali się uczestnicy

 

 z młodszych klas, a w drugiej –starsi. Przy ocenie starszych klas brała udział, też pani polonistka-Ewa Serafińska.

 

Do konkursu przystąpiło co najmniej dwóch uczestników z każdej klasy, nawet najmłodsze pierwszaki.

 

Uczniowie proponowali kolegom ciekawą książkę, wypowiadając się na jej temat, następnie odczytywali fragment przeczytanej lektury.

 

Oceny dokonywało specjalnie powołane jury, które oceniało występ uczestnika w skali 1-3 na specjalnych kartkach do oceny.

 

Celem konkursu było:

 

-zaakcentowanie października jako Miesiąca Bibliotek Szkolnych,

 

-mobilizowanie uczniów do czytania,

 

-pogłębianie ich ciekawości czytelniczej,

 

-popularyzowanie wartościowej literatury polskiej dla dzieci i młodzieży,

 

-kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,

 

-doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przeczytanych lektur,

 

-rozwijanie umiejętności formowania sądów i ocen na temat przeczytanej książki,

 

-uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach,

 

-rozwijanie zdrowego współzawodnictwa.

 

 

 

Zwycięzcy otrzymali miano Super Czytelnika, dyplom oraz nagrody rzeczowe.

 

W młodszych klasach wyróżnili się:I miejsca: Wikcia Ciarkowska IIIb Wikcia  Joniak IIa

 

II miejsce: Daria Kwiatkowska  I, Małgosia Rogowska IIIb, III miejsce: Klauda Ludwiczak IIa, starszych klasach:I miejsca: Konrad Stasiak VI, Paulina Konopińska VI, Zuzanna Łukasiak Va,

 

II miejsca: Wikcia Florkowska VI,Kinga Kowalska IV,III miejsca: Ola Sochocka VI, Kaja Szymańska Va, Małgosia Mendyk Vb.

 

Gratulujemy zwycięzcom!

Rok szkolny 2012/2013

 

Organizatorzy - nauczycielki świetlicy i biblioteki szkolnej

 

Zasięg - szkolny

 

"Moja ulubiona książka" - konkurs plastyczny

 

" Moja choinka"- konkurs plastyczny

 

"Portret misia" - konkurs plastyczny

 

"Wyprawa na Marsa" - konkurs plastyczny

 

"Kartka bożonarodzeniowa" - konkurs plastyczny

 

Turniej warcabowo - walentynkowy

 

Rok szkolny 2013/2014

 

Organizatorzy - nauczyciele świetlicy, biblioteki szkolnej, wychowawcy klas

 

Konkurs plastyczny "Jak bezpiecznie spędziłem wakacje"

Zasięg - szkolny

 

Konkurs plastyczny "Jesienny pejzaż"

Zasięg - szkolny

 

 Konkurs recytatorski  "Tuwim dzieciom"

Zasięg - szkolny

 

Konkurs "Mój milusiński przyjaciel"

Zasięg - szkolny

 

 Rok szkolny 2011/2012

 

 Organizatorzy: nauczycielki świetlicy i biblioteki.

 

Zasięg szkolny.

 

Konkurs głośnego czytania fragmentów książek  Janusza Korczaka

„Mam talent” dla klas I- III

 

Konkurs plastyczny: „Łaciaty świat”

 

Występ dzieci z Koła Przyjaciół Biblioteki dla oddziałów przedszkolnych z okazji Dnia Kobiet - przedstawienie baśni pt. "Lampa Alladyna"