Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Rościszewie

Rozkład jazdy autobusów szkolnych na rok 2020/21

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

PRZYJAZD DO SZKOŁY

 

W autobusie obowiązuje zakładanie maseczek 

p. Jan Nowicki                                                                                                                                        p. Marek Marciniak

I. Komorowo      7:00                                                                                                                             I. Września                      7:09

II. Górtaty           7:05                                                                                                                             II. Kol. Września             7:11

III. Stara Wieś    7:07                                                                                                                             III. P. Łepkowscy            7:13

IV. Chwały           7:10                                                                                                                             IV. Szkoła łukomie          7:20

V. Pszczele          7:13                                                                                                                             V. Kownatka                     7:25

VI. Rościszewo  7:19                                                                                                                             VI. Polik                              7:28

                                                                                                                                                                  VII. Rościszewo                7:35

 

I.Lipniki I             7:25                                                                                                                             I. Zawady                          7:45

II. Lipniki             7:28                                                                                                                             II. Ostrów                          7:47

III. Rościszewo   7:32                                                                                                                             III. Nowe Rościszewo      7:48

                                                                                                                                                                  IV. Rościszewo                  7:55

I.Śniedzanowo   7:42      

II. Kuski               7:45

III. Zamość          7:47

IV. Rościszewo    7:50                                                                                

         

 

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

ODJAZD ZE SZKOŁY

 p. Jan Nowicki                                                                                                    p. M. Marciniak

I .    12:35 - Pszczele, Chwały, Stara Wieś, Gortaty                                        I.        12:35 - Polik, Zawady

                     Komorowo, Kuski, Zamość Stary, Lipniki.                                   II.       13:10 - Polik, Września, Kownatka

II.    13:30 - Pszczele, Chwały, Stara wieś, Gortaty, Komorowo                   III.      13:30 - Zamość Stary, Kuski, Śniedzanowo, Nowy Zamość,

                                                                                                                                                        Łukomie

III.    14:25 - Lipniki                                                                                           IV.        14:25 - Polik, Września, Kownatka, Zawady, Ostrów, Nowe

                                                                                                                                                        Rościszewo

IV.     15:15 - Pszczele, Chwały, Stara Wieś, Gortaty,                                     V.         15:15 - Polik, Września, Lipniki, Kownatka, Zawady

                        Komorowo, Śniedzanowo, Kuski, Zamość Stary