Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Rościszewie

Harmonogram zakończenia roku szkolnego

Rościszewo, 2020-06-22

 

Harmonogram wręczania świadectw, nagród i wyróżnień

w dniu 26 czerwca 2020r.

 

Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie!

26 czerwca kończy się rok szkolny 2019/20. Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego szkoła nie organizuje, ani uczestniczy w żadnych zbiorowych uroczystościach związanych z zakończeniem zajęć.

W związku z tym jedynym wydarzeniem kończącym rok szkolny będzie wręczenie uczniom świadectw, dyplomów i nagród. Dokumenty te można odebrać w piątek 26 czerwca albo w sekretariacie szkoły – w innym dniu już po dacie zakończenia roku szkolnego.

Wszystkich uczniów i ich rodziców, którzy zdecydują się na odbiór dokumentów 26 czerwca br., prosimy o zapoznanie się z poniższym harmonogramem:

  1. Uczniowie (rodzice) organizują przyjście lub przyjazd do szkoły we własnym zakresie – na godzinę określoną w dalszej części harmonogramu.
  2. Pobyt ucznia (rodzica) w szkole odbywa się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego:

1)    do szkoły przychodzą tylko uczniowie (rodzice) zdrowi,

2)    należy mieć maseczkę,

3)    trzeba zdezynfekować ręce przed wejściem do szkoły i po jej opuszczeniu,

4)    należy zachowywać dystans odległości 2m,

5)    nie wolno gromadzić się na terenie szkoły i przebywać dłużej po odebraniu świadectw i innych dokumentów.

  1. Nauczyciele wychowawcy z zachowaniem zasad sanitarnych (maseczka lub przyłbica, rękawiczki) przy stolikach w otwartych drzwiach wyznaczonych sal będą wręczać pojedynczo ustawionym uczniom lub ich rodzicom dokumenty.
  2. Po odebraniu dokumentów należy od razu opuścić szkołę.
  3. 5.    Godzina odbioru świadectw i lokalizacja sal w dniu 26 czerwca:

9.00 – ZWP (w siedzibie przedszkola)

9.00 – Oddziały Przedszkolne:

   Oddział 0a – w sali nr 3 (wejście od strony boisk szkolnych)

   Oddział 0b – w sali nr 8 (dzieci wchodzą wejściem głównym)

9.00 – kl. IV (s. nr 17 wejście główne)

9.30 – Klasy Ia i Ib:

    Kl. Ia (s. nr 16 wejście główne)

    Kl. Ib (s. nr 1 wejście od strony boisk)

9.30 – Klasy VIIIa i VIIIb

           Kl. VIIIa (s. nr 29) – wejście główne

           Kl. VIIIb (s. nr 17) – wejście główne

10.00 – Klasy IIIa i IIIb:

     Kl. IIIa (sala nr 4 wejście od strony boisk)

     Kl. IIIb ( s. nr 6 wejście główne)

10.00 – Klasy VIa i VIb – wejście główne

     Kl. VIa (s. nr 16)

     Kl. VIb (s. nr 17)

10.30 – Kl. II (s. 5) wejście od strony boisk

10.30 – Kl. VII – s. nr 16 wejście główne

        Kl. Va – s. nr 17 -  wejście główne

        Kl. Vb – s. nr 29 – wejście główne

 

Z okazji zakończenia roku szkolnego Wszystkim Uczniom dziękujemy za całoroczną naukę, Najlepszym z Was gratulujemy wyników i nagród, Absolwentom Szkoły życzymy dalszych sukcesów w szkołach średnich. Rodzicom dziękujemy za współpracę, pomoc i zrozumienie w trudnym czasie zdalnego nauczania, a całej naszej społeczności szkolnej zdrowych, spokojnych i słonecznych wakacji.

 

                                                                                                                      Dyrekcja Szkoły