Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Rościszewie

Zdalna szkoła i Zdalna szkoła+

Pomoce dydaktyczne dla szkoły dzięki projektowi ,,Zdalna Szkoła” i "Zdalna szkoła+"

    W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Urząd Gminy w Rościszewie został Beneficjentem projektu grantowego pn. ,,Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, uzyskując dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb społeczności szkolnej na terenie naszej gminy. Dzięki realizacji programu Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Rościszewie otrzymała łącznie 4 laptopy oraz 18 tabletów do rozdysponowania dla nauczycieli oraz uczniów, którzy znajdują się w szczególnej sytuacji – nie posiadają odpowiedniego sprzętu, bądź też mają problemy z dostępem do Internetu podczas zdalnego nauczania. Wymieniony sprzęt został już przekazany najbardziej potrzebującym uczniom, a po zakończeniu kształcenia na odległość wróci do szkoły i będzie służyć jako pomoc dydaktyczna.
 
 

    W ramach realizacji programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  ,,Zdalna Szkoła +", Szkoła podstawowa im. Fryderyka Chopina w Rościszewie ponownie otrzymała sprzęt komputerowy przeznaczony do zdalnego nauczania. Zostały zakupione laptopy firmy DELL wraz z oprogramowaniem w kwocie 28940 zł , które Gmina Rosciszewo przekazała naszej placówce, a następnie sprzęt ten został uzyczony uczniom i nauczycielom szkoły będących w trudnej sytuacji materialnej, bądź nieposiadających własnego sprzętu do pracy czy nauki.  Na podstawie przeprowadzonej analizy zapotrzebowania na w/w sprzęt ,10 sztuk zakupionych laptopów przekazano nauczycielom i uczniom, w tym kilkorgu pochodzącym z rodzin wielodzietnych.