Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Rościszewie

Organizacja pracy szkoły od dnia 26 października 2020r.

Witam!

Zgodnie z rozporządzenie MEN, od dnia 26 października 2020r. klasy IV - VIII szkoły podstawowej przechodzą w tryb nauki zdalnej. A oto zasady pracy w naszej szkole:

  1. Pracujemy w oparciu o plan obowiązujący w szkole.
  2. Lekcje trwają 30 - 40 minut, w zależności od potrzeb.
  3. Uczniowie klas V - VIII kontaktują się z nauczycielami na dotychczasowych komunikatorach.
  4. Klasa IV w pierwszym dniu otrzyma od nauczycieli materaiały do pracy (najlepiej powtórzeniowe), dopóki nie zostaną utworzone grupy do pracy on - line.
  5. Nauczyciele prowadzą naukę zdalną na terenie szkoły.
  6. Wychowawców proszę, aby koordynowali pracę nauczycieli uczących w ich oddziałach.
  7. Uczniowie klas I - III, "zerówek" kontynuują naukę na terenie szkoły, przy czym lekcje w klasach "0" będą kończyły się najpóźniej o godzinie 12:30 i o tej porze autobusy szkolne rozwożą uczniów.
  8. Rodziców proszę o sprawdzanie informacji od wychowawców w e - dzienniku oraz na stronie szkoły
  9. Harmonogram dowozów pozostaje bez zmian.

Dyrekcja szkoły.