Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Rościszewie

Informacje związane z powrotem uczniów klas I - III do szkoły

INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I-III

NA TEMAT ZASAD POWROTU UCZNIÓW DO SZKOŁY OD 18.01.2021

OBOWIĄZUJACYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.  F. CHOPINA W ROŚCISZEWIE

 

  1. Uczniowie jak i opiekunowie przyprowadzający ich do szkoły powinni być zdrowi, a żaden z domowników nie powinien przebywać na izolacji.
  2. Rodzice doprowadzają dzieci do drzwi głównych szkoły, a stamtąd dzieci odbierają pracownicy szkoły. Ta sama zasada obowiązuje przy odbieraniu dzieci.
  3. Uczniowie przychodzą do szkoły wyposażeni przez rodziców w maseczki, które noszą w przestrzeni wspólnej szkoły  - w szatni, na korytarzach w czasie przerw oraz w przestrzeni publicznej (np. w drodze do i ze szkoły, a uczniowie dojeżdżający w autobusie szkolnym).
  4. Przed wejściem do szkoły uczniowie mają możliwość dezynfekcji rąk w holu przy drzwiach wejściowych.
  5. Należy przypominać w domu dzieciom o:

1)    Ograniczeniu kontaktów z uczniami z innych klas,

2)    Używania tylko swoich przyborów szkolnych,

3)    Niewymieniania się przyborami szkolnymi z innymi uczniami,

4)    Przebywania w czasie przerw w wyznaczonych przez nauczycieli strefach,

5)    Niezabierania do szkoły niepotrzebnych rzeczy,

6)    Częstego mycia rąk z użyciem mydła,

7)    Zasłaniania twarzy podczas kichania i kaszlu (w łokieć),

8)    Niedotykanie oczu, ust i nosa.

  1. Rodzice proszeni są o skuteczną komunikację ze szkołą (odbieranie telefonów lub reagowanie na smsy), szczególnie w sytuacjach związanych z podejrzeniem o stan chorobowy ucznia wymagający natychmiastowej reakcji.
  2. W przypadku pilnej konieczności skontaktowania się z dyrekcją szkoły lub sekretariatem prosimy najpierw o kontakt telefoniczny 24 275-40-24

 

W innych niewymienionych przypadkach obowiązują

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

z 11 stycznia 2021r.

 

Harmonogram dowozu i odwozu dzieci ulega niewiekiej zmianie:

 

Pan Marek Marciniak                                                            Pan Jan Nowicki

07:20 Zawady                                                                         07:20 Zamość

07:22 Ostrów                                                                          07:25 Kuski

07:35 Września                                                                       07:30 Komorowo

07:37 Września Rumunki                                                       07:33 Górtaty                                       

07:43 Kownatka                                                                      07:35 Stara Wieś

07:45 Polik                                                                              07:37 Chwały

                                                                                                  07:47 Lipniki - II

Powrót do domu o godzinie 12:30

 

 

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej od 18 stycznia 2021r. do 29 stycznia 2021r.

poniedziałek: 8.00 - 10.30

czwartek: 8.00 - 11.30