Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Rościszewie

Zmiany w organizacji pracy od dnia 22 marca 2021r.

Informacja dla Rodziców!

OD 22 MARCA ZMIANA TRYBU PRACY SZKOŁY

 

  1. Począwszy od 22 marca do 11kwietnia br. wszyscy uczniowie szkoły, to jest uczniowie klas I – VIII będą uczyć się w trybie zdalnym na zasadach, jakie obowiązywały do tej pory.
  2. W trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego nadal będzie pracować Zespół Wychowania Przedszkolnego oraz oddziały przedszkolne.
  3. Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.
  4. Zasady konsultacji dla uczniów klas VIII pozostają bez zmian.
  5. Dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.