Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Rościszewie

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej im. F. Chopina
w Rościszewie 2019/20
 
 
  1. Magdalena Kowalska  - Przewodnicząca
  2. Rajmund Szymaniak   - Zastępca Przewodniczącej
  3. Katarzyna Prątnicka    - Skarbnik
  4. Bożena Zalewska         - Sekretarz